енергійний


енергійний
(сповнений сили, енергії), діяльний, активний, рухливий, непосидющий, невтомний, моторний, жвавий, бадьорий, ініціа[я]тивний

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • енергійний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • енергійний — а, е. 1) Повний сили, енергії (у 3 знач.). || Який виражає діяльну силу, енергію, активність. || Швидкий, посилений. 2) Який може вплинути, подіяти на кого , що небудь; сильнодіючий …   Український тлумачний словник

  • енергійний — [еинеирг’і/йнией] м. (на) ному/ н ім, мн. н і …   Орфоепічний словник української мови

  • енергійність — ності, ж. Властивість і стан за знач. енергійний …   Український тлумачний словник

  • енергійно — Присл. до енергійний …   Український тлумачний словник

  • вибійний двигун — забойный двигатель down hole [bottom hole] motor, face engine *Bohrlochsohlenantrieb, Bohrlochsohlenmotor – заглибна машина, що перетворює гідравлічну, пневматичну чи електричну енергію, підведену з поверхні, в механічну роботу породоруйнуючого… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • гамма-активаційний аналіз — гамма активационный анализ gamma ray activation analysis *Gamma Aktivierungsanalyse метод кількісного аналізу елементного складу речовини за оцінкою індукованої радіоактивності, що виникає внаслідок збудження атомних ядер при опроміненні зразка… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • неенергійний — а, е. Який не є енергійним …   Український тлумачний словник

  • релаксаційний — а, е. Стос. до релаксації. •• Релаксаці/йна терапі/я будь яка психотерапія, в якій основне значення надається методикам навчання клієнта розслаблятися. Релаксаці/йні колива/ння коливання, які складаються з етапів повільного накопичення енергії та …   Український тлумачний словник

  • теплофікаційний — а, е. Стос. до теплофікації. •• Теплофікаці/йна турбі/на парова турбіна для одночасного одержання електричної і теплової енергії. Теплофікаці/йна електроста/нція те саме, що теплоелектроцентра/ль …   Український тлумачний словник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.